Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
283/BC-SCT 31-12-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2021
Số 94/BC-SCT 28-04-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 4 Năm 2022
Số 77/BC-SCT 29-03-2022 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3/2022
Số 53/BC-SCT 28-02-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02.2022
35/BC-SCT 02-01-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn dịp sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Số 244/BC-SCT 30-11-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 11/2021
217/BC-SCT 31-10-2021 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2021
Số 169/BC-SCT 30-08-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2021
153/BC-SCT 03-08-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7/2021
128/BC-SCT 30-06-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 6/2021
Số 89/BC-SCT 31-05-2021 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 5/2021
Sô 67/BC-SCT 29-04-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 04 năm 2021
Số 50/BC-SCT 29-03-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3/2021
Số 36/BC-SCT 26-02-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 02/2021
Số 20/BC-SCT 28-01-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 01/2021
Số 284/BC-SCT 31-12-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 12/2020
Số 254/BC-SCT 30-11-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2020
Số 224/BC-SCT 30-10-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2020
Số 207/BC-SCT 02-10-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 9/2020
Số 190/BC-SCT 01-09-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2020
Số 168/BC-SCT 31-07-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020
Số 168/BC-SCT 31-07-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020
141/BC-SCT 30-06-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 6/2020
Số 107/BC-SCT 29-05-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 5/2020
Số 81/BC-SCT 29-04-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2020
Số 71/BC-SCT 08-04-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 02.4 đến 08.4
Số 67/BC-SCT 01-04-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn từ 25.3 đến 01.4.2020
Số 64/TB-SCT 27-03-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 03
Số 63/BC-SCT 26-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 19.03 đến 24.03
Số 57/BC-SCT 19-03-2020 Báo cáo Tình hình gá cả thị trường từ ngày 12.03 đến 18.03
Số 51/BC-SCT 12-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 05.03 đến 11.03
Số 47/BC-SCT 04-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 27.02 den 04.03
Số 42/BC-SCT 02-03-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2020
Số 40/BC-SCT 26-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ ngày 20.02 đến 26.02
Số 32/BC-SCT 19-02-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường từ 13.02 đến 19.02
Số 28/BC-SCT 12-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 06.02 đến 12.02
26/BC-SCT 05-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ ngày 31.01 đến 05.02.2020
Số 22/BC-SCT 31-01-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01/2020
18/BC-SCT 21-01-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn dịp sát tết Nguyên đán Canh tý 2020
Sô 18/BC-SCT 21-01-2020 Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa tại địa phương dịp sát Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số 11/BC-SCT 16-01-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trưởng tỉnh Lạng Sơn từ ngày 10/01 đến 16/01/2020
Sô 05/BC-SCT 09-01-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn (Từ ngày 03/01/2020đến ngày 09/01/2020)
Số 01/BC-SCT 01-01-2020 Báo cáo tuần về tình hình giá cà thị trường tỉnh Lạng Sơn ( từ ngày 27/12/2019 đến 02/01/2020)
Số 149/BC-SCT 29-08-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2019
Số 74/BC-SCT 02-05-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 04 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 35/BC-SCT 05-03-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2019
Số 02/BC-SCT 07-01-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 12 năm 2018
Số 230/BC-SCT 30-11-2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 11 năm 2018
Số 207/BC-SCT 29-10-2018 BC tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2018
Số 164/BC-SCT 31-08-2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2018