Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
212/BC-SCT 01-10-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2023
184/BC-SCT 31-08-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2023
Số 160/BC-SCT 31-07-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2023
Số 132/BC-SCT 29-06-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2023
Số 105/BC-SCT 01-06-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2023
Số 82/BC-SCT 27-04-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2023
Số 64/BC-SCT 29-03-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2023
Số 37/BC-SCT 28-02-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2023
16/BC-SCT 19-01-2023 Báo cáo Tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh vào dịp cuối năm 2022 và dịp sát Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
08/BC-SCT 11-01-2023 Báo cáo tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn vào dịp cuối năm 2022 và dịp sát tết Nguyên đán Quý Mão 2023
01/BC-SCT 04-01-2023 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
234/BC-SCT 04-11-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2022
Số 94/BC-SCT 28-04-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 4 Năm 2022
Số 77/BC-SCT 29-03-2022 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3/2022
Số 53/BC-SCT 28-02-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02.2022
35/BC-SCT 02-01-2022 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn dịp sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
283/BC-SCT 31-12-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2021
Số 244/BC-SCT 30-11-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 11/2021
217/BC-SCT 31-10-2021 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2021
Số 169/BC-SCT 30-08-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2021
153/BC-SCT 03-08-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7/2021
128/BC-SCT 30-06-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 6/2021
Số 89/BC-SCT 31-05-2021 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 5/2021
Sô 67/BC-SCT 29-04-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 04 năm 2021
Số 50/BC-SCT 29-03-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3/2021
Số 36/BC-SCT 26-02-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 02/2021
Số 20/BC-SCT 28-01-2021 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 01/2021
Số 284/BC-SCT 31-12-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 12/2020
Số 254/BC-SCT 30-11-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2020
Số 224/BC-SCT 30-10-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2020
Số 207/BC-SCT 02-10-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 9/2020
Số 190/BC-SCT 01-09-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8/2020
Số 168/BC-SCT 31-07-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020
Số 168/BC-SCT 31-07-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020
141/BC-SCT 30-06-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 6/2020
Số 107/BC-SCT 29-05-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 5/2020
Số 81/BC-SCT 29-04-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2020
Số 71/BC-SCT 08-04-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 02.4 đến 08.4
Số 67/BC-SCT 01-04-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn từ 25.3 đến 01.4.2020
Số 64/TB-SCT 27-03-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 03
Số 63/BC-SCT 26-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 19.03 đến 24.03
Số 57/BC-SCT 19-03-2020 Báo cáo Tình hình gá cả thị trường từ ngày 12.03 đến 18.03
Số 51/BC-SCT 12-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 05.03 đến 11.03
Số 47/BC-SCT 04-03-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 27.02 den 04.03
Số 42/BC-SCT 02-03-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2020
Số 40/BC-SCT 26-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ ngày 20.02 đến 26.02
Số 32/BC-SCT 19-02-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường từ 13.02 đến 19.02
Số 28/BC-SCT 12-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ 06.02 đến 12.02
26/BC-SCT 05-02-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường từ ngày 31.01 đến 05.02.2020
Số 22/BC-SCT 31-01-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01/2020
18/BC-SCT 21-01-2020 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn dịp sát tết Nguyên đán Canh tý 2020
Sô 18/BC-SCT 21-01-2020 Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa tại địa phương dịp sát Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số 11/BC-SCT 16-01-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trưởng tỉnh Lạng Sơn từ ngày 10/01 đến 16/01/2020
Sô 05/BC-SCT 09-01-2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn (Từ ngày 03/01/2020đến ngày 09/01/2020)
Số 01/BC-SCT 01-01-2020 Báo cáo tuần về tình hình giá cà thị trường tỉnh Lạng Sơn ( từ ngày 27/12/2019 đến 02/01/2020)
Số 149/BC-SCT 29-08-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2019
Số 74/BC-SCT 02-05-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 04 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 35/BC-SCT 05-03-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2019
Số 02/BC-SCT 07-01-2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 12 năm 2018
Số 230/BC-SCT 30-11-2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 11 năm 2018
Số 207/BC-SCT 29-10-2018 BC tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2018
Số 164/BC-SCT 31-08-2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2018