Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Bản tin CCHC số 45/2023 18-11-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 45/2023 (Từ 13/11 đến 17/11/2023)
Bản tin CCHC số 44/2023 11-11-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 44/2023 (Từ 06/11 đến 10/11/2023)
Bản tin CCHC số 43/2023 06-11-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 43/2023 (Từ 30/10 đến 03/11/2023)
Bản tin CCHC số 42/2023 28-10-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 42/2023 (Từ 23/10 đến 27/10/2023)
Bản tin CCHC số 41/2023 23-10-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 41/2023 (Từ 16/10 đến 20/10/2023)
Bản tin CCHC số 40/2023 14-10-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 40/2023 (Từ 09/10 đến 13/10/2023)
Bản tin CCHC số 39/2023 09-10-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 39/2023 (Từ 02/10 đến 06/10/2023)
Bản tin CCHC số 38/2023 05-10-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 38/2023 (Từ 25/9 đến 29/9/2023)
Bản tin CCHC số 37/2023 23-09-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 37/2023 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)
Bản tin CCHC số 36/2023 17-09-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 36/2023 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)
Bản tin CCHC số 35/2023 09-09-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 35/2023 (Từ 04/9 đến 08/9/2023)
Bản tin CCHC số 34/2023 04-09-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 34/2023 (Từ 28/8 đến 01/9/2023)
Bản tin CCHC số 33/2023 28-08-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 33/2023 (Từ 21/8 đến 25/8/2023)
Bản tin CCHC số 32/2023 19-08-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 32/2023 (Từ 14/8 đến 18/8/2023)
Bản tin CCHC số 31/2023 13-08-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 31/2023 (Từ 07/8 đến 11/8/2023)
Bản tin CCHC số 30/2023 05-08-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 30/2023 (Từ 31/7 đến 04/8/2023)
Bản tin CCHC số 29/2023 29-07-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 29/2023 (Từ 24-28/7/2023)
Bản tin CCHC số 28/2023 22-07-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 28/2023 (Từ 17-21/7/2023)
Bản tin CCHC số 27/2023 18-07-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 27/2023 (Từ 10-14/7/2023)
Bản tin CCHC số 26/2023 10-07-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 26/2023 (Từ 03-07/4/2023)
Bản tin CCHC số 25/2023 01-07-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 25/2023 (Từ 26-30/6/2023)
Bản tin CCHC số 24/2023 24-06-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 24/2023 (Từ 19-23/6/2023)
Sách điện tử Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930-1985) 22-06-2023 Sách điện tử Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985)
Sách điện tử Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020) 22-06-2023 Sách điện tử Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020)
Số 30/TB-SKHCN 20-06-2023 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Bản tin CCHC số 23/2023 12-06-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 23/2023 (Từ 12/6 đến 16/6/2023)
Bản tin CCHC số 22/2023 05-06-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 22/2023 (Từ 05/6 đến 09/6/2023)
Bản tin CCHC số 21/2023 29-05-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 21/2023 (Từ 29/5 đến 02/6/2023)
Bản tin CCHC số 20/2023 22-05-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 20/2023 (Từ 22/5 đến 26/5/2023)
Bản tin CCHC số 19/2023 20-05-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 19/2023 (Từ 15/4 đến 19/4/2023)
Bản tin CCHC số 18/2023 17-05-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 18/2023 (Từ 08/5 đến 12/5/2023)
Bản tin CCHC số 17/2023 06-05-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 17/2023 (Từ 01/5 đến 06/5/2023)
Bản tin CCHC số 16/2023 30-04-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 16/2023 (Từ 24/4 đến 28/4/2023)
Bản tin CCHC số 15/2023 22-04-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 15/2023 (Từ 17/4 đến 21/4/2023)
Bản tin CCHC số 14/2023 15-04-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 14/2023 (Từ 10/4 đến 14/4/2023)
Bản tin CCHC số 06/2023 17-02-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 06/2023 (Từ 13/02 đến 17/02/2023)
Bản tin Cải cách hành chính số 05/2023 (Từ 06/02 đến 10/02/2023) 10-02-2023 Bản tin Cải cách hành chính số 05/2023 (Từ 06/02 đến 10/02/2023)
Luật Biên phòng Việt Nam 25-11-2022 Tuyên truyền nội dung Luật Biên Phòng Việt Nam
Bản tin CCHC số 43/2022 05-11-2022 Bản tin Cải cách hành chính Số 43/2022 (Từ 31/10 - 04/11/2022)
86/GM-SCT 14-10-2022 Về việc mời doanh nghiệp tham gia hội chợ Việt - Trung 2022
545/TB-UBND 06-10-2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại các tiểu thương kinh doanh tại Chợ Đông Kinh
Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định mới của thị trường Trung Quốc 25-07-2022 Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định mới của thị trường Trung Quốc
1534/STNMT-THANHTRA 18-07-2022 Công văn triển khai Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 7/7/2022 của của UBND tỉnh về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật trên trang TTĐT Sở Công Thương 20-05-2022 Triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật trên trang TTĐT Sở Công Thương
394/STNMT-TTLT 03-03-2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến (Sở TNMT)
Số 44/KH-UBND 01-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
01/SCT-QLTM 04-01-2022 V/v dự thảo văn bản phối hợp khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu
88/BCĐ 31-05-2021 Về việc tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone
Số 873/STTM-CNTT 16-04-2021 Hội thảo ra mắt và hướng dẫn tham gia Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu
Số 436/SCT-QLTM 06-04-2021 Sở Công Thương Lạng Sơn thông tin về việcc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc
06/TB-HC 15-03-2021 Thông báo V/v triển khai cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia
Số 01/2021/TT-TTCP 11-03-2021 Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân
Số 40/KH-UBND 10-02-2021 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số 100/KLVN-TOP100/2021 01-02-2021 Quyết định xác lập top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021) và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam
Số 11/CĐVC 11-01-2021 V/v phòng chống các hành vi vi phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
Số 1729/UBND-KT 31-12-2020 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
1500/XNK-NS 29-12-2020 Vv triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"
Số 130/2020/NĐ-CP 30-10-2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
3911/STP-PBGDPL&TDTHPL 20-10-2020 V/v phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
328/VECOM-VP 16-10-2020 Mời tham dự Diễn đàn tiếp thị trực tuyến - VOMF 2020
Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày giải phóng Lang Sơn (17/10/1950-17/10/2020) 08-10-2020 Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày giải phóng Lang Sơn (17/10/1950-17/10/2020)
3738/BTTTT-NXB 29-09-2020 Đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi Số
Thư ngỏ EVN 02-05-2020 Thư ngỏ về việc sử dụng điện tiết kiệm, Sử dụng các thiết bị điện trực tuyến; Hỗ trợ khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
565/SY-VP 06-04-2020 Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sử dụng Công dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 26/2019/TT-BCT 14-11-2019 Thông tư Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
27-09-2019 Mời tham gia các Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số 6398/BCT-AP 29-08-2019 Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn sản xuất
Số 15/2019/QĐ-UBND 31-05-2019 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019
Luật số 36/2018/QH14 20-11-2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
211/QĐ-SCT 15-08-2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Luật số 23/2018/QH14 12-06-2018 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT CẠNH TRANH
Số 67/KH-UBND 13-06-2016 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
772/XTTM-PTNL Mời Tham gia các hoạt động trong chương trình Tuần lễ thương hiệu quốc gia 2021