Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Thư ngỏ EVN 02-05-2020 Thư ngỏ về việc sử dụng điện tiết kiệm, Sử dụng các thiết bị điện trực tuyến; Hỗ trợ khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
565/SY-VP 06-04-2020 Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sử dụng Công dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 26/2019/TT-BCT 14-11-2019 Thông tư Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
27-09-2019 Mời tham gia các Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số 6398/BCT-AP 29-08-2019 Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn sản xuất
Số 15/2019/QĐ-UBND 31-05-2019 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019
211/QĐ-SCT 15-08-2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Luật số 23/2018/QH14 12-06-2018 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT CẠNH TRANH
Số 67/KH-UBND 13-06-2016 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn