Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2022 (Số 06/TB-SCT ngày 18/01/2022) 18-01-2022 Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2022
06/TB-SCT 18-01-2022 Thông báo lịch tiếp công dân Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
45/TB-SCT 20-04-2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương 2020