Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 08-2023 20-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 08-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 07-2023 13-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 07-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 06-2023 06-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 06-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 05-2023 30-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 05-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 04-2023 23-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 04-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 03-2023 16-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 03-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 02-2023 09-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 02-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 01-2023 02-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 01-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 46 14-11-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 46
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 43 24-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 43 (Từ 24-30/10/2022)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 42 17-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 42
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 41 năm 2022 10-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 41 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 40 năm 2022 03-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 40 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 39 26-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 39
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 38 năm 2022 19-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 38 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 37 năm 2022 12-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 37 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 36 năm 2022 05-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 36 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 35 năm 2022 29-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 35 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 34 năm 2022 22-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 34 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 33 năm 2022 15-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 33 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32 năm 2022 08-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 32 08-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31 năm 2022 01-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 31 01-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 30 năm 2022 25-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 30 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 29 năm 2022 18-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 29 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 28 năm 2022 11-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 28 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 27 04-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 27
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 26 27-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 26
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 25 20-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 25
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 24 13-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 24
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 23 06-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 23
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 22 30-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 22
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 21 23-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 21
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 20 16-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 20
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 19 09-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 19
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 18 02-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 18
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 16 18-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 16
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 15 11-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 15
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 14 04-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 14
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 13 28-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 13
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 12 21-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 12
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 11 14-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 11
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 10 07-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 10
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 09 28-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 09
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 08 21-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 08
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 07 14-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 07
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 06 07-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 06
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 05 31-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 05
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 04 24-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 04
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 03 17-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 03
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 02 10-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 02
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 01 03-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 01