Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 48-2023 27-11-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 48-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 47-2023 20-11-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 47-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 46-2023 13-11-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 46-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 45-2023 06-11-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 45-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 44-2023 30-10-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 44-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 43-2023 23-10-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 43-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 42-2023 16-10-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 42-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 41-2023 09-10-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 41-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 40-2023 02-10-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 40-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 39-2023 25-09-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 39-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 38-2023 18-09-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 38-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 37-2023 11-09-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 37-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 36-2023 04-09-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 36-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 35-2023 28-08-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 35-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 34-2023 21-08-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 34-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 33-2023 14-08-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 33-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 32-2023 07-08-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 32-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 31-2023 31-07-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 31-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 30-2023 24-07-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 30-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 29-2023 17-07-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 29-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 28-2023 10-07-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 28-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 27-2023 03-07-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 27-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 26-2023 26-06-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 26-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 25-2023 19-06-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 25-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 24-2023 12-06-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 24-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 23-2023 05-06-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 23-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 22-2023 29-05-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 22-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 21-2023 22-05-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 21-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 20-2023 15-05-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 20-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 19-2023 08-05-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 19-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 18-2023 01-05-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 18-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 17-2023 24-04-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 17-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 16-2023 17-04-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 16-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 15-2023 10-04-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 15-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 14-2023 03-04-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 14-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 13-2023 27-03-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 13-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 12-2023 20-03-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 12-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 10-2023 06-03-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 10-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 09-2023 27-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 09-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 08-2023 20-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 08-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 07-2023 13-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 07-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 06-2023 06-02-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 06-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 05-2023 30-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 05-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 04-2023 23-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 04-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 03-2023 16-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 03-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 02-2023 09-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 02-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 01-2023 02-01-2023 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 01-2023
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 46 14-11-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 46
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 43 24-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 43 (Từ 24-30/10/2022)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 42 17-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 42
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 41 năm 2022 10-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 41 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 40 năm 2022 03-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 40 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 39 26-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 39
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 38 năm 2022 19-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 38 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 37 năm 2022 12-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 37 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 36 năm 2022 05-09-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 36 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 35 năm 2022 29-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 35 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 34 năm 2022 22-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 34 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 33 năm 2022 15-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 33 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32 năm 2022 08-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 32 08-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 32
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31 năm 2022 01-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 31 01-08-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 31
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 30 năm 2022 25-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 30 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 29 năm 2022 18-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 29 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 28 năm 2022 11-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 28 năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 27 04-07-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 27
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 26 27-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 26
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 25 20-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 25
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 24 13-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 24
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 23 06-06-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 23
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 22 30-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 22
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 21 23-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 21
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 20 16-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 20
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 19 09-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 19
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 18 02-05-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 18
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 16 18-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 16
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 15 11-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 15
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 14 04-04-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 14
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 13 28-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 13
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 12 21-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 12
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 11 14-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 11
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 10 07-03-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 10
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 09 28-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 09
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 08 21-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 08
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 07 14-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 07
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 06 07-02-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 06
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 05 31-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 05
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 04 24-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 04
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 03 17-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 03
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 02 10-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 02
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 01 03-01-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Tuần 01