Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 01/CTr-SCT 19-01-2023 Chương trình Công tác trọng tâm ngành Công Thương năm 2023
26/KH-SCT 03-03-2022 KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 33/BC-SCT 20-02-2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 Sở Công Thương
Số 35/BC-SCT 20-02-2020 Báo cáo công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020
Số 15/KH-SCT 06-02-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Số 128/QĐ-UBND 17-01-2020 Quyết đinh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Công Thương năm 2020
Số 07/BC-SCT 16-01-2020 Báo cáo công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Số 01/CTr-SCT 25-12-2019 Chương trình công tác trọng tâm ngành Công Thương năm 2020
Số 1447/SCT-KHTCTH 10-12-2019 Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Số 1335/SCT-KHTCTH 20-11-2019 Về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2020
Số 2347/QĐ-UBND 16-11-2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019