Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 29/7/2021 29-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 29/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 28/7/2021 28-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 28/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 26/7/2021 27-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 26/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 27/7/2021 27-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 27/7/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 25/7/2021 26-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 25/7/2021)
Số 74/TB-SCT 22-07-2021 Thông báo Huấn luyện kỹ thuật an toàntrong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp
Số 73/TB-SCT 21-07-2021 Thông báo Kết quả xét tiếp nhận vào làm viên chức và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021
Số 71/TB-SCT 20-07-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức
Số 72/TB-SCT 20-07-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cấp điện Thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn T7.2021
Số 70/TB-SCT 19-07-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức.
Số 69/TB-SCT 16-07-2021 Thông báo kết luận buổi làm việc của Giám đốc Sở với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Số 68/TB-SCT 14-07-2021 Thông báo sửa đổi nội dung Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021
Số 65/TB-SCT 13-07-2021 Thông báo thay đổi thời gian họp bàn các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh
Số 66/TB-SCT 13-07-2021 Thông báo kêt luận giao ban công tác tuần 28,phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 năm 2021(Từ ngày 05/7-09/7/2021)
Số 67/TB-SCT 12-07-2021 Thông báo Về thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào làm việc chức
Số 64/TB-SCT 08-07-2021 Thông báo Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 62/TB-SCT 06-07-2021 Thông báo kết quả thẩm định Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 63/TB-SCT 06-07-2021 Thông báo về hình thức, nôi dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch.
Số 61/TB-SCT 01-07-2021 Thông báo Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương từ 01/7/2021 đến 31/12/2021
Số 58/TB-SCT 30-06-2021 Thông báo tiếp tục kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc Sở Công Thương
Số 60/TB-SCT 30-06-2021 Thông báo Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
TH DS thí sinh dự tuyển viên chức 2021 (26/6/2021) 26-06-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 26/6/2021)
TH Xuất khẩu Vải thiều 21/6/2021 21-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 21/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 20/6/2021 20-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 20/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 18/6/2021 18-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 18/6/2021
TH DS thí sinh dự tuyển viên chức 2021 (18/6/2021) 18-06-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 18/6/2021)
TH Xuất khẩu Vải thiều 18/6/2021 17-06-2021 Số liệu xe Vải thiều được xuất khẩu qua địa bàn Lạng Sơn ngày 17.6.2021
Số 57/TB-SCT 15-06-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7 năm 2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 15/6/2021 15-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 15/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 14/6/2021 14-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 14/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 13/6/2021 13-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 13/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 12/6/2021 12-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 12/6/2021
TH DS thí sinh dự tuyển viên chức 2021 (11/6/2021) 11-06-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 11/6/2021)
TH Xuất khẩu Vải thiều 11/6/2021 11-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 11/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 10/6/2021 10-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 10/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 09/6/2021 09-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 09/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 08/6/2021 08-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 08/6/2021
Số 55/TB-SCT 08-06-2021 Thông báo sửa đổi nội dung thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
Số 56/TB-SCT 07-06-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 23;phương hướng ,nhiệm vụ tuần 24 năm 2021(TỪ NGÀY 07/6-11/6/2021)
Số 54/TB-SCT 26-05-2021 Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 53/TB-SCT 24-05-2021 Thông báo kết luận giao ban công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 năm 2021(từ ngày 24/5-28/5/2021)
Số 52/TB-SCT 21-05-2021 Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng mẫu của Công ty cổ phần đầu tư NNP
Số 50/TB-SCT 19-05-2021 Thông báo kết luận của Sở Công Thương về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021
Số 49/TB-SCT 18-05-2021 Thông báo về thời gian không được nổ mìn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số 51/TB-SCT 17-05-2021 kết luận giao ban công tác tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2021
Số 46/TB-SCT 11-05-2021 Thông báo lùi thời gian kiểm tra ATTP trên địa bàn tỉnh
Số 47/TB-SCT 11-05-2021 Thông báo kết quả thẩm định bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp Đình Lập tại huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn (QLCN)
Số 45/TB-SCT 10-05-2021 Thông báo tạm dừng kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Công ty CP SUN Thịnh Vượng làm chủ đầu tư
Số 48/TB-SCT 10-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 19;phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 năm 2021(từ ngày 10/5-14/5/2021
TH DS thí sinh dự tuyển 2021 (5/5/2021) 05-05-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển công chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 05/5/2021)
Số 43/TB-SCT 05-05-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Công ty cổ phần SUN Thịnh Vượng làm chủ đầu tư
Số 44/TB-SCT 04-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 18;phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 năm 2021(từ ngày 04/5 -07/5/2021)
TH DS thí sinh dự tuyển 29/4/2021 29-04-2021 Tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển Sở Công Thương năm 2021 (cập nhật ngày 29/4/2021)
Số 42/TB-SCT 29-04-2021 Thông báo Kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
TH DS thí sinh dự tuyển công chức 2021 (Cập nhật ngày 27/4/2021) 27-04-2021 TH DS thí sinh dự tuyển công chức 2021 (Cập nhật ngày 27/4/2021)
Số 41/TB-SCT 27-04-2021 Thông báo nghỉ hưu đối với công chức (Ngô Lan Phương)
Số 39/TB-SCT 26-04-2021 Thông báo Lịch trực của Sở Công Thương trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021
Số 40/TB-SCT 26-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 17;phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 năm 2021( từ ngày 26/4- 29/4/2021)
26/GM-SCT 23-04-2021 V/v mời doanh nghiệp, thương nhân tham gia làm việc thúc đẩy tiêu thụ Ớt 2021
Tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển Sở Công Thương năm 2021 (cập nhật ngày 23/4/2021) 23-04-2021 Tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển Sở Công Thương năm 2021 (cập nhật ngày 23/4/2021)
Số 36/TB-SCT 20-04-2021 Thông báo Phân công trực trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2021
Số 37/TB-SCT 20-04-2021 Thông báo Thông báo Chương trình kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Công ty TNHH Bảo Long làm chủ đầu tư
Số 38/TB-SCT 20-04-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Công ty TNHH Thiên An làm chủ đầu tư
Số 35/TB-SCT 16-04-2021 Thông báo chương trình kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà do Công ty CP Chè Thái Bình Lạng Sơn làm chủ đầu tư
Số 34/TB-SCT 13-04-2021 Thông báo Một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
32/TB-SCT 09-04-2021 Thông báo xét duyệt quyết toán của Văn phòng Sở Công Thương
Số 31/TB-SCT 06-04-2021 Thông báo kết luận giao ban công tác tuấn 14, phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 năm 2021(từ ngày 05/4 - 09/4/2021)
Số 30/TB-SCT 05-04-2021 Thông báo Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 29/TB-SCT 31-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 năm 2021(tức ngày 29/3/ - 04/4-2021)
Số 28/TB-SCT 26-03-2021 Thông báo V/v mở lớp huấn luyện KTAT VLNCN
Số 26/TB-SCT 25-03-2021 Thông báo Thay đổi thời gian tham dự Hội thảo theo Giấy mời số 13/GM-SCT ngày 23/3/2021 của Sở Công Thương
Số 27/TB-SCT 25-03-2021 Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo Ngày quyền tiêu dùng Việt Nam theo chủ đề năm 2021 "Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững" theo Giấy mời số 12/GM-SCT
Số 25/TB-SCT 24-03-2021 Thông báo Kết quả làm việc, kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành (QLCN)
Số 24/TB-SCT 24-03-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn về tiến độ công tác đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng
Số 23/TB-SCT 23-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 12, phương hướng , nhiệm vụ tuần 13 năm 2021 (từ ngày 22/3-28/3/2021)
Số 22/TB-SCT 16-03-2021 Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh
Số 22/TB-SCT 16-03-2021 Thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh
Số 21/TB-SCT 16-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 11;phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 năm 2021(từ ngày 15/3-21/3/2021)
Số 20/TB-SCT 09-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 năm 2021(từ ngày 08/3-14/3/2021)
Số 19/TB-SCT 02-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 09; phương hướng, nhiệm vụ tuần 10 năm 2021 (từ ngày 01/307/3/2021)
Số 18/TB-SCT 01-03-2021 Thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán NSNN năm 2020
Số 17/TB-SCT 25-02-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021
Số 16/TB-SCT 23-02-2021 Thông báo kết luận giao ban công tác tuần 07, tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 năm 2021(từ 22/02-28/02/2021)
Số 15/TB-SCT 09-02-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 06;phương hướng, nhiệm vụ tuần 07 năm 2021(từ ngày 08/02-14/02/2021)
Số 14/TB-SCT 05-02-2021 Thông báo Về việc thực hiện tổng vệ sinh cơ quan phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Số 13/TB-SCT 02-02-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình điện 35kV, 0,4kV thôn Lân Kẽm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 2021
Số 12/TB-SCT 01-02-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 05;phương hướng, nhiệm vụ tuần 06 năm 2021(từ ngày 01/02-07/02/2021)
Số 10/TB-SCT 29-01-2021 Thông báo Lịch trực các ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Số 11/TB-SCT 29-01-2021 Thông báo Lịch trực của Lãnh đạo Sở Công Thương trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Số 09/TB-SCT 26-01-2021 Thông báo kết luận giao ban công tác tuần 04, phương hướng nhiệm vụ tuần 05 năm 2021( từ ngày 25/01-31/01/2021)
Số 08/TB-SCT 19-01-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 03;phương hướng, nhiệm vụ tuần 04 năm 2021(từ ngày 18/01-24/01/2021)
Số 07/TB-SCT 14-01-2021 Thông báo v/v Huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN
Số 06/TB-SCT 14-01-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 05/TB-SCT 12-01-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 02,phương hướng nhiệm vụ tuần 03 năm 2021 (từ ngày 11/01-17/01/2021)
Số 04/TB-SCT 08-01-2021 Thông báo Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương từ 01/01/2021 hết ngày 30/6/2021
Số 01/TB-SCT 05-01-2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 02/TB-SCT 05-01-2021 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 124/TB-SCT 29-12-2020 Thông báo lịch trực dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2021 của Sở Công Thương
Số 123/TB-SCT 23-12-2020 Thông báo Huấn luyện KTAT VLNCN
Số 122/TB-SCT 17-12-2020 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình điện các thôn xã Hồng Thái, xã Tân Văn, xã Thiện Hòa -Thiện Long, huyện Bình Gia 2020
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).