Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 71/KH-SCT 18-09-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế (HNKTQT) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 70/KH-SCT 17-09-2020 Kế hoạch khảo sát điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Bắc Kan
Số 34-KH/CBSCT 15-09-2020 Kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Số 70/KH-SCT 11-09-2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 69/KH-SCT 10-09-2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
Số 67/KH-SCT 09-09-2020 Kế hoạch huấn luyện, sát hạch cấp thẻ An toàn điện năm 2020
1082/SCT-QLCN 09-09-2020 Công văn tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra ATTP và tuyên truyền, phổ biến các văn bản về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2020 (QLCN)
Số 66/KH-SCT 04-09-2020 Kế hoạch học tập kinh nghiệm điểm bán sản phẩm OCOP tại tỉnh Lào Cai
1053/SCT-QLCN 01-09-2020 Công văn hướng dẫn các thủ tục tại Quy định phân công, phân quản lý ATTP ngành Công Thương và bàn giao tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm (QLCN)
1023/SCT-QLTM 25-08-2020 V/v triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ
1024/SCT-QLTM 25-08-2020 V/v góp ý và đăng tải Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Số 65/KH-SCT 20-08-2020 Kế hoạch triển khai xây dựng nội dung quy hoạch ngành Công Thương tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 64/KH-SCT 18-08-2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
Số 63/KH-SCT 17-08-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trong ngành Công Thương (QLCN)
Số 995/SCT-QLTM 17-08-2020 V/v tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Số 997/SCT-QLTM 17-08-2020 V/v đề nghị phối hợp tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ sản phẩm quả Na Chi Lăng 2020
Số 62/KH-SCT 14-08-2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với Rau đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 915/SCT-VP 05-08-2020 Phòng chống dịch COVID -19
Số 61/KH-SCT 03-08-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 60/KH-SCT 24-07-2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây Quế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 59/KH-SCT 20-07-2020 Kế hoạch Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025
Số 58/KH-SCT 03-07-2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị
57/KH-SCT 30-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 56/KH-SCT 29-06-2020 Kế hoạch tổ chức đánh giá yêu cầu thị trường, phát triển thị trường chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn
Số 55/KH-SCT 24-06-2020 Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19
Số 54/KH-SCT 18-06-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 53/KH-SCT 11-06-2020 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 52/KH-SCT 10-06-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 của Sở Công Thương
Số 51/KH-SCT 04-06-2020 Kế hoạch hưởng ứng tháng cao điểm Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2020
Số 50/KH-SCT 29-05-2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 49/KH-SCT 30-04-2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, công tác quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm lâm nghiệp giai đoạn 2020-2030
Số 48/KH-SCT 29-04-2020 Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương năm 2020 (QLCN)
Số 47/KH-SCT 23-04-2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 46/KH-SCT 22-04-2020 Kế hoạch của Sở Công Thương về kiểm tra và đôn đốc thực hiện Nông thôn mới tại huyện Văn Lãng
Số 45/KH-SCT 17-04-2020 Kế hoạch tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo quan hệ cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trong công tác phòng chống dịch Covid 19 địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 43/KH-SCT 14-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số 44/KH-SCT 14-04-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên Sở Công Thương năm 2020
Số 42/KH-SCt 10-04-2020 Kệ hoạch Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (QLCN)
Số 41/KH-SCT 10-04-2020 Kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI của Sở Công Thương năm 2020
Số 40/KH-SCT 09-04-2020 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020 (QLCN)
387/SCT-QLTM 07-04-2020 Về việc áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Số 384/SCT-QLXNK 06-04-2020 V/v cập nhật tình hình các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lần 8) ngày 06/4/2020
Số 380/SCT-QLCN 03-04-2020 Về việc thực hiện các pháp quyết liệt thực hiện đợt cao điểm và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số 39/KH-SCT 31-03-2020 Kế hoạch thực hiện KH số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số 38/KH-SCT 27-03-2020 Kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 37/KH-SCT 19-03-2020 Kế hoạch công tác dân vận năm 2020
Số 36/KH-SCT 17-03-2020 Biên chế công chức,số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của Sở Công Thương
Số 34/KH-SCT 09-03-2020 Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Sở Công Thương Lạng Sơn
Số 33/KH-SCT 05-03-2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020
Số 32/KH-SCT 04-03-2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 31/KH-SCT 03-03-2020 Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona
Số 29/KH-SCT 28-02-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và khai thác khoáng sản
Số 30/KH-SCT 28-02-2020 Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới
Số 28/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2020
Số 26/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Số 193/SCT-QLCN 26-02-2020 Về việc đề nghị doanh nghiệp báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động SXKD (QLCN)
Số 27/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020
Số 17/QĐ-SCT 21-02-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 161/SCT-VP 18-02-2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương; Đề án cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Số 174/SCT-QLCN 14-02-2020 CV đề nghị đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021
Số 92/VP-SCT 01-02-2020 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số 01/QĐ-SCT 09-01-2020 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Số 233/BC-SCT 23-12-2019 Báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019
Số 175/QĐ-SCT 17-12-2019 Quyết định giao dự toán NSNN năm 2020
Số 170/QĐ-SCT 06-12-2019 Quyết định ban hành Nội quy văn hóa công vụ của Sở Công Thương tỉnh lạng Sơn
Số 171/QĐ-SCT 06-12-2019 Quyết định Ban hành Quy định về công tác bảo vệ cơ quan Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
164/QĐ-SCT 25-11-2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 1108/SCT-QLTM 04-10-2019 Tổ chức hội nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Số 903/SCT-XNK 14-08-2019 Phối hợp tuyên truyền phổ biến về Hiệp định CPTPP
870/KL-SCT 05-08-2019 Thông báo Kết luận Thanh tra việc thực hiện qui định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.
Số 824/SCT-QLTM 24-07-2019 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung noi dung BHĐC trên địa bàn tỉnh của Cty TNHH Thiên Sư
Số 46/TB-SCT 05-06-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở công thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Số 77/QĐ-SCT 15-05-2019 Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương
Số 36/TB-SCT 08-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4, nhiệm vụ ttrọng tâm tháng 5 năm 2019
Số 436/SCT-CV 19-04-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TTHN ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM)
Số 432/SCT-QLTM 19-04-2019 V/v Bổ sung hồ sơ BHĐC Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân
Số 382/SCTR-QLTM 10-04-2019 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH MTV HERBALIFE Việt Nam)
11/SCT-QLTM 04-04-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam)
Số 270/SCT-QLTM 19-03-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty AMWAY VIỆT NAM)
Số 15/TB-SCT 22-02-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02, nhiệm vụ trong tâm tháng 03 năm 2019
Số 148/SCT-QLTM 13-02-2019 Báo cáo kết quả phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số 12/TB-SCT 12-02-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019
Số 27/QĐ-SCT 31-01-2019 Quyết định Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2019 phù hợp HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015
Số 110/SCT-QLCN 28-01-2019 Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
Số 61/SCt-QLTM 15-01-2019 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát văn minh thương mại, quan hệ cung cầu, chất lượng hàng hóa và giá cả hàng hóa trên thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số 09/QĐ-SCT 05-01-2019 Quyết định thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân 1/9)
Sô 1571/SCT-QLTM 27-12-2018 Không xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân
Số 1450/SCT-QLTM 06-12-2018 Về việc tổ chức hội nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Số 1382/SCT-QLTM 22-11-2018 Về việc Đăng tải thông tin Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND
Số 1365/SCT-QLTM 20-11-2018 Về việc: Giám sát hội nghị của doanh nghiệp Bán hàng đa cấp
Số 276/QĐ-SCT 02-11-2018 Quyết định Ban hành và áp dụng HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 273/QĐ-SCT 02-11-2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
17-10-2018 Phiếu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI cấp sở, ban, ngành & địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Số 53/KH-SCT 04-10-2018 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018
47/KH-SCT 27-07-2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
126/BC-SCT 22-06-2018 Báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice, giai đoạn 2008 đến nay tại Sở Công Thương
Số 33/TB-SCT 11-05-2018 Thông báo kết luận của Giám đốc sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
776/VP-TH 12-03-2018 Về việc đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (776/VP-TH, ngày 12/3/2018)
09/2018/NĐ-CP 15-01-2018 V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
16/QĐ- SCT 09-01-2018 Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Sô 16/QĐ-SCT ngày 09/01/2018)