Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Công Thương dự Hội nghị tập huấn rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và Tập huấn sử dụng tính năng Giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice

Ngày 20/5/2020, tại hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Công Thương đã tham dự Hội nghị rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và Tập huấn sử dụng tính năng Giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Tin học và Công báo và các đại biểu là công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

IMG_7950.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung như: Hướng dẫn sử dụng tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-Ioffice; Hướng dẫn tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC (phục vụ tổng kết Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020); Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thảo luận để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-Ioffice.

IMG_7947.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo chuyên đề

Việc tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC hàng năm trên địa bàn tỉnh là việc làm thiết thực giúp cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC được củng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao chỉ số Cải cách của các Sở, ngành nói riêng và của Tỉnh nói chung./.

IMG_6669.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tuấn Anh