Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

TỔ CHỨC KIỂM TRA, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Năm 2019 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức 24 lớp (19 lớp tổ chức tại Sở Công Thương và 05 lớp tại huyện) kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm, kết quả cấp 716 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 937 người đạt yêu cầu/975 người dự kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý.