Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Bốn tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây thiệt hại trực tiếp và nặng nề đối với nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là đối với hoạt động thương mại XNK giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giảm mạnh; Tổng kim ngạch bốn tháng đầu năm ước đạt 780 triệu USD, giảm 49% so với cùng kỳ; trong đó: xuất khẩu 450 triệu USD, giảm 50%; nhập khẩu 330 triệu USD, giảm 47,6%. Hàng xuất khẩu địa phương 4 tháng đạt 29 triệu USD, giảm 13,4%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm giảm mạnh, lũy kế hết tháng 4 đạt 5.410 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung cho 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,1% thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước.

Dự báo trong thời gian tới hoạt động thương mại, sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong việc tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dần ổn định và phát triển. Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành mức cao nhất đối với các chỉ tiêu của ngành. Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

  Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa: Chủ động, tích cực phối hợp nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp, đề xuất thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục tham mưu trong công tác phối hợp tăng cường hội đàm, đàm phán, trao đổi... với các cơ quan có liên quan của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bàn, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng xuất nhập khẩu. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp về thương mại của Trung Quốc để thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về tình XNK hàng hoá qua địa bàn tỉnh, việc điều tiết của phía Trung Quốc để chủ động có giải pháp thay đổi phương thức giao hàng, chuyển hướng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước cho phù hợp; giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

Giải pháp phát triển thương mại nội địa: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng từ đó đảm bảo tăng doanh thu cho doanh nghiệp và duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kết nối thông tin giữa các đơn vị sản xuất hàng hóa tại địa phương với các siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đẩy mạnh đầu ra cho sản phẩm địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh cá thể, nhà sản xuất trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương  và trang thương mại điện tử…

Giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp:  Tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình của hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn đối với từng lĩnh vực cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất là đối với các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; thành lập cụm công nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định. Bố trí các nguồn lực làm công tác quy hoạch, hỗ trợ phát triển khu, cụm công nghiệp  nhằm sớm tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, phát huy tiềm lực của địa phương. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tìm nguồn nguyên liệu đầu vào thay thế cho việc nhập khẩu để giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đối với các dự án thủy điện, Sở Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thực hiện quy trình quản lý chất lượng công trình; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các quy định, quy trình, xây dựng các phương án phòng chống ngập lụt vùng hạ lưu, vận hành hồ chứa theo quy định, điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý; kiến nghị các cấp chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức, bàn giao mặt bằng cho nhà Đầu tư và xây dựng các phương án chuyển đổi sản suất, hỗ trợ nhân dân tận dụng tối đa vùng lòng hồ nuôi trồng thuỷ sản.

Giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính: Tập trung rà soát các TTHC nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh doanh thương mại trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị đảm bảo nhanh, đúng thời hạn; chủ động triển khai việc cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân…  trước thời hạn yêu cầu.

Giải pháp thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh: Công tác xúc tiến đầu tư, công tác xúc tiến thương mại, công tác khuyến công. Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá chính sách thu hút phát triển của tỉnh; tiếp tục đổi mới tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Loan