Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SCT ngày 29/5/2020 về kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan và Bắc Sơn. 

Ngày 10/6/2020, Sở Công Thương đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Quan có 08 chợ (trong đó có 01 chợ thị trấn và 7 chợ xã nông thôn). Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Văn Quan đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, giao cho doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và khai thác 03/08 chợ. Theo đó, Công ty TNHH Việt Đức đã đăng ký danh mục đầu tư các chợ, trong đó đầu tư xây mới chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội; cải tạo, nâng cấp sửa chữa chợ Bãi, xã Yên Phúc và chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn.

T6-2020 kiem tra cho nong thon 1.png

Sở Công Thương thực hiện kiểm tra thực tế tại chợ Liên hội Phai Khang, xã Liên Hội, huyện Văn Quan

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với UBND huyện Văn Quan, UBND các xã có chợ được chuyển giao (các xã: Tân Đoàn, Yên Phúc, Liên Hội) Công ty TNHH Việt Đức là đơn vị được giao quản lý chợ trên địa bàn huyện Văn Quan.

T6-2020 kiem tra cho nong thon 2.png

Sở Công Thương thực hiện làm việc với UBND huyện Văn Quan, UBND các xã có chợ được chuyển giao và Công ty TNHH Việt Đức

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, ngày 11/6/2020, Sở Công Thương đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Trên địa bàn huyện Bắc Sơn hiện có 12 chợ (trong đó có 01 chợ thị trấn và 11 chợ xã nông thôn). Thời gian qua, Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Bắc Sơn đã thực hiện chuyển đổi mô hình chợ, giao 11/11 chợ nông thôn cho 3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ xã trên địa bàn. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký danh mục đầu tư các chợ, trong đó đầu tư xây mới chợ ở các xã: Vũ Sơn, Nhất Hòa, Chiến Thắng, Tân Thành, Tân Tri, Trấn Yên, Vũ Lễ, Đồng Ý; cải tạo, nâng cấp sửa chữa chợ xã Vũ Lăng. Đến nay, các dự án đang triển khai thực hiện.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại chợ Vũ Sơn, xã Vũ Sơn và chợ Chiến Thắng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn; Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với UBND huyện Bắc Sơn, UBND các xã có chợ được chuyển giao và 3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã được giao quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ xã trên địa bàn.

Tại các buổi kiểm tra, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như: thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo chợ, việc bàn giao mặt bằng chợ,…

T6-2020 kiem tra cho nong thon 3.png

Đồng chí Liễu Anh Minh – Phó Giám đốc Sở Công Thương kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của  HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. Đối với những khó khăn về thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án, UBND huyện chỉ đạo các xã có dự án hỗ trợ, tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phòng Quản lý Thương mại