Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Quyết định Điều động và Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

(SOCT) – Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi công bố Quyết định số 86/QĐ-SCT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc Điều động và Bổ nhiệm đối với ông Trần Văn Tùng – Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020. Đồng chí Phùng Quang Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công Thương dự và trao Quyết định; Tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng các đồng chí là chuyên viên, người lao động Văn phòng Sở và phòng Quản lý thương mại .

IMG_8178.JPG

Đồng chí Phùng Quang Hội, TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công Thương trao Quyết định Bổ nhiệm Chánh Văn phòng

Thay mặt Ban Lãnh đạo Sở, Đồng chí Phùng Quang Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công Thương đã chúc mừng đồng chí Trần Văn Tùng được giao cương vị, trọng trách mới; đề nghị đồng chí Trần Văn Tùng  tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; khắc phục khó khăn, phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể công chức, người lao động và lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

IMG_8180.JPG

Đồng chí Phùng Quang Hội TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Trần Văn Tùng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng chí cho biết, ý thức được nhiệm vụ mới được giao là hết sức nặng nề, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cùng với tập thể công chức, lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao./.

IMG_8183.JPG

Đồng chí Trần Văn Tùng – Chánh Văn phòng Sở Công Thương phát biểu nhận nhiệm vụ

Tuấn Anh