Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV

Ngày 19/5/2020, Chi bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tới dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.

IMG_7831.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH Chi bộ Sở Công thương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở có 52 đảng viên được tổ chức thành 06 Chi bộ. Từ ngày 1/3/2020, thực hiện Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương chuyển thành Chi bộ cơ sở Sở Công Thương gồm 33 đồng chí (32 chính thức và 01 dự bị). Trong đó, 18 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân và trung cấp lý luận chính trị chiếm 54,5%; 31 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sỹ và đại học chiếm 97%.

IMG_7925.jpg

Đồng chí Phùng Quang Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc

Công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động của ngành Công Thương được đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh. Trong đó, 100% chỉ tiêu ngành Công thương đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ III. Tỷ trọng ngành công nghiệp và thương mại trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân gần 10,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân tăng 10,3%/năm. Xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục phát triển và tăng trưởng qua các năm, bình quân giai đoan 2016-2020 tăng 6,1%. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, giai đoạn 2015-2019 có 119 xã đạt tiêu chí 04 về điện, 169 xã đạt tiêu chí 07 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đặc biệt, phối hợp tham mưu ban hành các chính sách có liên quan nhằm thu hút các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn…

IMG_7847.jpg

Đồng chí Đinh Kỳ Giang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Chi bộ Sở Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025 với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả”, Chi bộ Sở Công thương phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9-10%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng trưởng 10%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng tưởng bình quân 3-4%; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng trưởng bình quân 8-9%/năm; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành (tiêu chí 4 và tiêu chí 7).

IMG_7861.jpg

Đồng chí Hướng Văn Độ - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hướng Văn Độ - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Sở Công Thương khóa III. Đồng thời, đề nghị Cấp ủy Sở Công thương thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho công chức, viên chức và người lao động; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Công thương; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đảng viên, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của công chức, viên chức và người lao động; Cùng với đó, cần duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng điều lệ đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng nhanh gọn, hiệu quả. Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tập trung và bám sát 3 nhóm nhiệm vụ đó là công tác Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên. Đặc biệt, phải chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tăng cường chia sẻ trao đổi, kinh nghiệm để có cách thức làm việc khoa học, hiệu quả.

IMG_7887.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Công thương khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Chi bộ Sở Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phùng Quang Hội, TUV - Giám đốc Sở Công Thương được Đại hội tín nhiệm, tái giữ chức Bí thư Chi bộ Sở Công Thương; đồng chí Đinh Kỳ Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 03 đồng chí Chi ủy viên. Nhân dịp này Đại hội cũng đã bầu ra 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

IMG_7923.jpg

Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025

Tuấn Anh