Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn phấn đấu đạt chỉ tiêu công nghiệp 6 tháng đầu năm

Ông Phùng Quang Hội - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quý I/2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản vẫn duy trì được ổn định. Trong quý II/2020, sẽ phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của cả 2 quý (6 tháng đầu năm) đã đề ra theo kế hoạch năm 2020.

Cắt giảm điều kiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc lá

Đó là những điểm mới của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 276/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh

Phòng chống dịch COVID-19 trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng, Chính phủ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng bệnh cũng như hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Triển khai các nội dung của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch, trong thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương đã được quan tâm như: vận động tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính.

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hóa chất trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã hướng dẫn việc thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn tỉnh.

TỔ CHỨC KIỂM TRA, CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Năm 2019 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức 24 lớp (19 lớp tổ chức tại Sở Công Thương và 05 lớp tại huyện) kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm, kết quả cấp 716 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 937 người đạt yêu cầu/975 người dự kiểm tra.

CÔNG TÁC KIỂM TRA XỬ LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Năm 2018 Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế và Dân số.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp đóng góp ý kiến đối với hướng tuyến đường dây 110kV Bình Gia sau điều chỉnh điểm đấu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2910/VP-KTN ngày 27/7/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV của dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia”; Sáng ngày 03/8/2018, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đ

Alt text

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ

     Vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 07/01/2015 nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp tại khu vực ngã ba Pò Hà, xã Phú Xã, huyện Cao Lộc có 02 đối tượng vận chuyển pháo nổ về các tỉnh phía sau tiêu thụ, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cử một tổ công tác gồm 06 đồng chí phối hợp với c&aac

Subscribe to Công nghiệp