Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 56/TB-SCT 26-05-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 21, nhiệm vụ công tác tuần 22/2020( từ ngày 18-22/5/2020)
Số 55/TB-SCT 20-05-2020 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 54/TB-SCT 11-05-2020 Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuấn 19, nhiệm vụ công tác tuần 20/2020 (từ ngày 11-15/5/2020)
Số 53/TB-SCT 05-05-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 18, nhiệm vụ công tác tuần 19/2020 (từ ngày 04-08/5/2020)
478/SCT-QLTM 02-05-2020 Về việc cập nhật thông tin, tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 10)
Số 475/SCT-QLTM 29-04-2020 V/v Cập nhật thông tin, tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 9)
Số 50/TB-SCT 27-04-2020 Thông báo Lịch trực của Sở Công Thương trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020
Số 51/TB-SCT 27-04-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 17, nhiệm vụ công tác tuần 18/2020(từ ngày 27-29/4/2020)
Số 49/TB-SCT 24-04-2020 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 07/4/2020
Sô s48/TB-SCT 23-04-2020 Thông báo Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 23/4/2020
Số 46/TB-SCT 21-04-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 16, nhiệm vụ công tác tuần 17/2020( từ ngày 20-24/4/2020)
Số 47/TB-SCT 21-04-2020 Thông báo chức năng, SĐT liên hệ một số phòng chuyên môn của Sở Công Thương
Số 45/TB-SCT 20-04-2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương
Số 44/TB-SCT 16-04-2020 Thông báo Về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủtục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số 43/TB-SCT 14-04-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 15, nhiệm vụ công tác tuần 16/2020 ( từ ngày 13-17/4/2020)
Số 42/TB-SCT 06-04-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 14, nhiệm vụ công tác tuần 15/2020 (từ ngày 06-10/4/2020)
Số 40/TB-SCT 01-04-2020 THÔNG BÁO Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số 41/TB-SCT 01-04-2020 Về việc tạm dừng kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP tại Sở Công Thương
Số 39/TB-SCT 01-04-2020 Thông báo Về việc thực hiện các biên pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19
Số 38/TB-SCT 31-03-2020 Lịch trực của Sở Công Thương trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch năm 2020
Số 366/SCT-QLXNK 30-03-2020 V/v cập nhật thông tin, tình hình XNK tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 7) ngày 30/3/2020
Số 37/TB-SCT 30-03-2020 Thông báo Về việc lùi thời gian thực hiện kiểm tra các cửa hàng xăng dầu
Thông báo số 36/TB-SCT 27-03-2020 Tăng cường quyết liệt đợt cao điểm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Số 35/TB-SCT 25-03-2020 Thông báo V/v Cung cấp thông tin người phát ngôn báo chí của Sở Công Thương
Số 34/TB-SCT 25-03-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 12, nhiệm vụ công tác tuần 13/2020 ( từ ngày 23-27/3/2020)
Số 30/TB-SCT 24-03-2020 Thông báo Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
Số 33/TB-SCT 24-03-2020 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 07/4/2020
Số 32/TB-SCT 23-03-2020 Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Số 31/TB-SCT 23-03-2020 Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Công Thương
Số 312/SCT-QLXNK 20-03-2020 V/v cập nhật thông tin, tình hình XNK tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn (Lần 6) ngày 20/3/2020
Số 295/SCT-QLNL 18-03-2020 Thông báo Kiểm định định kỳ các thiết bị, dụng cụ điện theo thông tư số 33 của Bộ Công Thương
Số 28/TB-SCT 17-03-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuàn 11, nhiệm vụ công tác tuần 12/2020 ( từ ngày 16-20/03/2020)
Số 26/TB-SCT 10-03-2020 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 24/3/2020
Số 24/TB-SCT 09-03-2020 Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 10, nhiệm vụ công tác tuần 11/2020 (từ ngày 09-13/03/2020)
Số 22/TB-SCT 02-03-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 09, nhiệm vụ công tác tuần 10/2020( từ ngày 02/3/2020)
Số 206/SCT-QLXNK 28-02-2020 Cập nhật thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
Số 21/TB-SCT 27-02-2020 V/v thông báo nghỉ hưu đối với công chức (ông Lê Xuân Lô)
Số 20/TB-SCT 25-02-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 08, nhiệm vụ công tác tuần 09/2020 (Từ ngày 24-28/02/2020)
Số 19/TB-SCT 25-02-2020 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 10/3/2020
Số 17/TB-SCT 21-02-2020 Thông báo Về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 172/SCT-QLXNK 21-02-2020 THÔNG BÁO Về việc cập nhật tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lần 4)
Số 142/SCT-QLXNK 14-02-2020 THÔNG BÁO: Cập nhật thông tin tình hình XNK tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3 ngày 14/02/2020)
Số 15/TB-SCT 12-02-2020 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 25/02/2020
Số 14/TB-SCT 11-02-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao
Số 13/TB-SCT 11-02-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 06, nhiệm vụ công tác tuần 07/2020 (từ ngày 10-14/02/2020)
Số 121/SCT-XNK 08-02-2020 Cập nhật tình hình Xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 12/TB-SCT 04-02-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tuần 05, nhiệm vụ tuần 06/2020 (từ ngày 03-07/02/2020)
Số 22/BC-SCT 31-01-2020 Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2020
Số 11/TB-SCT 30-01-2020 Thông báo tình hình XNK hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
Số 10/TB-SCT 21-01-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với UBND huyện Cao Lộc
Số 09/TB-SCT 20-01-2020 Thông báo Về việc thực hiện tổng vệ sinh cơ quan phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số 08/TB-SCT 16-01-2020 Thông báo Về việc tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 06/TB-SCT 14-01-2020 Thông báo Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 (ngày 15/01/2020)
Số 05/TB-SCT 10-01-2020 Thông báo Lịch trực các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Số 04/TB-SCT 09-01-2020 Lịch trực của Lãnh đạo Sở Công Thương trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số 15/SCT-QLTM 06-01-2020 Không xác nhận thông báo thực hiện khuyến mại (Công ty TNHH Hunkuc Shopping)
Số 03/TB-SCT 03-01-2020 Thông báo Về việc ủy quyền điều hành và giải quyết các công việc của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 101/TB-SCT 31-12-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 07/01/2020
Số 100/TB-SCT 31-12-2019 Thông báo lịch trực trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2020 (ngày 01/01/2020)
Số 93/TB-SCT 23-12-2019 Thông báo Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 92/TB-SCT 17-12-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 31/12/2019
Số 91/TB-SCT 17-12-2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại dự án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)
Số 90/TB-SCT 16-12-2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại dự án thủy điện Khánh Khê
Số 89/TB-SCT 05-12-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 17/12/2019
Số 88/TB-SCT 03-12-2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại chuộc họp giao ban công tác tuần 48 (từ ngày 25-29/11), nhiệm vụ công tác tuần 49/2019 ( từ ngày 02-06/12)
Số 87/TB-SCT 28-11-2019 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: xây dựng giải pháp hố trợ quản lý dữ liệu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Lạng Sơn
Số 86/TB-SCT 26-11-2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc giao ban công tác tuấn 47 ( từ ngày 18-22/ 11),nhiệm vụ công tác tuấn 48/2019 ( tù ngáy 25-29/11)
68/GM-SCT 22-11-2019 Giấy mời Xem xét vị trí THủy điện Tràng Định 1 và Tràng Định 2 trong Hồ sơ bổ sung quy hoạch thủy điện hạ lưu sông Kỳ Cùng tỉnh Lạng Sơn
Số 83/TB-SCT 20-11-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 03/12/2019
Số 84/TB-SCT 20-11-2019 Thông báo các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
82/TB-SCT 06-11-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 19/11/2019
Số 79/TB-SCT 22-10-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 05/11/2019
Số 79/TB-SCT 22-10-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 05/11/2019
Số 77/TB-SCT 18-10-2019 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Số 76/TB-SCT 08-10-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 22/10/2019
Số 75/TB-SCT 07-10-2019 Thông báo kết quả làm việc với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số 1099/SCT-QLCN 03-10-2019 Cảnh báo về hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa mạo danh công chức của Sở Công Thương
Số 1098/SCT-QLCN 03-10-2019 Thực hiện Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương
Số 73/TB-SCT 25-09-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 08/10/2019
Số 72/TB-SCT 17-09-2019 Thông báo kết quả kiển tra thực hiện xây dựng NTM huyện Văn Lãng năm 2019
Số 71/TB-SCT 12-09-2019 Thông báo làm việc với Doanh nghiệp
Số 69/TB-SCT 10-09-2019 Thông báo V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của Sở Công Thương
Số 70/TB-SCT 10-09-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 24/9/2019
Số 68/TB-SCT 10-09-2019 Thông báo Hoãn làm việc với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thủy điện Tuấn Anh
Số 67/TB-SCT 29-08-2019 Thông báo lịch trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Số 66/TB-SCT 29-08-2019 Thông báo về việc mở lớp huấn luyện KTAT trong hoạt động VLNCN
Số 64/TB-SCT 27-08-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 10/9/2019
Số 65/TB-SCT 27-08-2019 Thông báo hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển (KT)
Số 63/TB-SCT 26-08-2019 Thông báo Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Tân Việt, huyện Văn Lãng
Số 62/TB-SCT 14-08-2019 Thông báo thay đổi số nhà trụ sở làm việc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 61/TB-SCT 12-08-2019 Thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (QLCN) ngày 27/8/2019
876/SCT-QLTM 07-08-2019 Thông báo Giám sát hội nghị của doanh nghiệp Bán hàng đa cấp
TB THKM ngày 03-04-05/8/2019 03-08-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03-04-05/8/2019
TB THKM ngày 02/8/2019 02-08-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/8/2019
TB THKM ngày 01/8/2019 01-08-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/8/2019
TB THKM ngày 31/7/2019 31-07-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/7/2019
TB THKM ngày 30/7/2019 30-07-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/7/2019
TB THKM ngày 27-28-29/7/2019 27-07-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27-28-29/7/2019
TB THKM ngày 26/7/2019 26-07-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/7/2019
TB THKM ngày 25/7/2019 25-07-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/7/2019