Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 50/KH-SCT 29-05-2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 49/KH-SCT 30-04-2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, công tác quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm lâm nghiệp giai đoạn 2020-2030
Số 48/KH-SCT 29-04-2020 Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương năm 2020 (QLCN)
Số 47/KH-SCT 23-04-2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 46/KH-SCT 22-04-2020 Kế hoạch của Sở Công Thương về kiểm tra và đôn đốc thực hiện Nông thôn mới tại huyện Văn Lãng
Số 45/KH-SCT 17-04-2020 Kế hoạch tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo quan hệ cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trong công tác phòng chống dịch Covid 19 địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 43/KH-SCT 14-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số 44/KH-SCT 14-04-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên Sở Công Thương năm 2020
Số 42/KH-SCt 10-04-2020 Kệ hoạch Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (QLCN)
Số 41/KH-SCT 10-04-2020 Kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI của Sở Công Thương năm 2020
Số 40/KH-SCT 09-04-2020 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020 (QLCN)
387/SCT-QLTM 07-04-2020 Về việc áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Số 384/SCT-QLXNK 06-04-2020 V/v cập nhật tình hình các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lần 8) ngày 06/4/2020
Số 380/SCT-QLCN 03-04-2020 Về việc thực hiện các pháp quyết liệt thực hiện đợt cao điểm và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số 39/KH-SCT 31-03-2020 Kế hoạch thực hiện KH số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số 38/KH-SCT 27-03-2020 Kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 37/KH-SCT 19-03-2020 Kế hoạch công tác dân vận năm 2020
Số 36/KH-SCT 17-03-2020 Biên chế công chức,số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của Sở Công Thương
Số 34/KH-SCT 09-03-2020 Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Sở Công Thương Lạng Sơn
Số 33/KH-SCT 05-03-2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020
Số 32/KH-SCT 04-03-2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 31/KH-SCT 03-03-2020 Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona
Số 29/KH-SCT 28-02-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và khai thác khoáng sản
Số 30/KH-SCT 28-02-2020 Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới
Số 28/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2020
Số 26/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Số 193/SCT-QLCN 26-02-2020 Về việc đề nghị doanh nghiệp báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động SXKD (QLCN)
Số 27/KH-SCT 26-02-2020 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020
Số 17/QĐ-SCT 21-02-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 161/SCT-VP 18-02-2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương; Đề án cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Số 174/SCT-QLCN 14-02-2020 CV đề nghị đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021
Số 92/VP-SCT 01-02-2020 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số 01/QĐ-SCT 09-01-2020 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Số 233/BC-SCT 23-12-2019 Báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019
Số 175/QĐ-SCT 17-12-2019 Quyết định giao dự toán NSNN năm 2020
Số 170/QĐ-SCT 06-12-2019 Quyết định ban hành Nội quy văn hóa công vụ của Sở Công Thương tỉnh lạng Sơn
Số 171/QĐ-SCT 06-12-2019 Quyết định Ban hành Quy định về công tác bảo vệ cơ quan Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
164/QĐ-SCT 25-11-2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 1108/SCT-QLTM 04-10-2019 Tổ chức hội nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Số 903/SCT-XNK 14-08-2019 Phối hợp tuyên truyền phổ biến về Hiệp định CPTPP
870/KL-SCT 05-08-2019 Thông báo Kết luận Thanh tra việc thực hiện qui định pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.
Số 824/SCT-QLTM 24-07-2019 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung noi dung BHĐC trên địa bàn tỉnh của Cty TNHH Thiên Sư
Số 46/TB-SCT 05-06-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở công thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Số 77/QĐ-SCT 15-05-2019 Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương
Số 36/TB-SCT 08-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4, nhiệm vụ ttrọng tâm tháng 5 năm 2019
Số 432/SCT-QLTM 19-04-2019 V/v Bổ sung hồ sơ BHĐC Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân
Số 436/SCT-CV 19-04-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TTHN ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM)
Số 382/SCTR-QLTM 10-04-2019 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH MTV HERBALIFE Việt Nam)
11/SCT-QLTM 04-04-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam)
Số 270/SCT-QLTM 19-03-2019 Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty AMWAY VIỆT NAM)
Số 15/TB-SCT 22-02-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02, nhiệm vụ trong tâm tháng 03 năm 2019
Số 148/SCT-QLTM 13-02-2019 Báo cáo kết quả phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số 12/TB-SCT 12-02-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019
Số 27/QĐ-SCT 31-01-2019 Quyết định Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2019 phù hợp HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015
Số 110/SCT-QLCN 28-01-2019 Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
Số 61/SCt-QLTM 15-01-2019 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát văn minh thương mại, quan hệ cung cầu, chất lượng hàng hóa và giá cả hàng hóa trên thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Số 09/QĐ-SCT 05-01-2019 Quyết định thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân 1/9)
Sô 1571/SCT-QLTM 27-12-2018 Không xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân
Số 1450/SCT-QLTM 06-12-2018 Về việc tổ chức hội nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Số 1382/SCT-QLTM 22-11-2018 Về việc Đăng tải thông tin Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND
Số 1365/SCT-QLTM 20-11-2018 Về việc: Giám sát hội nghị của doanh nghiệp Bán hàng đa cấp
Số 276/QĐ-SCT 02-11-2018 Quyết định Ban hành và áp dụng HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 273/QĐ-SCT 02-11-2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
17-10-2018 Phiếu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI cấp sở, ban, ngành & địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Số 53/KH-SCT 04-10-2018 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018
47/KH-SCT 27-07-2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
126/BC-SCT 22-06-2018 Báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice, giai đoạn 2008 đến nay tại Sở Công Thương
Số 33/TB-SCT 11-05-2018 Thông báo kết luận của Giám đốc sở Công Thương tại cuộc họp giao ban công tác 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
776/VP-TH 12-03-2018 Về việc đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (776/VP-TH, ngày 12/3/2018)
09/2018/NĐ-CP 15-01-2018 V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
16/QĐ- SCT 09-01-2018 Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Sô 16/QĐ-SCT ngày 09/01/2018)
Số 02/BC-SCT 07-01-2018 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Tháng 12 năm 2018
02/KH-SCT 03-01-2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2018
1005/KL-SCT 21-08-2017 Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Quốc
1072/SCT-VP 09-05-2017 Tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Công Thương năm 2017
Số 172/QĐ-SCT 17-08-2016 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Sở Công Thương
Số 72/QĐ-SCT 17-04-2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 25/KH-SCT 26-02-2002 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020